product image
close icon

Duropal HPL Compact, szary rdzeń

Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy w jakości standard zgodnie z normą EN 438-9:BCS. Z jednorodnym szarym rdzeniem i obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.

Blue Angel
Certyfikowano przez PEFC
/medias/27-Duropal-HPL-Compact-szary-rdzen.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNjY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyZzJOQzg0T0RFd01EVTNOVE14TkRJeUx6STNYMFIxY205d1lXeGZTRkJNWDBOdmJYQmhZM1JmYzNwaGNubGZjbVI2Wlc0dWFuQm58MjVlZDIyYmViZjliYjZmNDk3NWJiMzc2OGY5OGY0MzVlZmEwZDg5M2ZlMTM4Mjg2ZDZkMjU5ODBjYTdlOTNhYyYmZmFsc2UmJmE4OTZiYWNhZWE0Y2I4NzI1NDk2OTUxN2ZjNDE3YjkwOWRkYWE2ZTNhNmJiZjNiZTI3OWQ3OTE0MWJhODgwNjQ
 • Ikona komody widoczna w produktach Pfleiderer z obszaru zastosowania meblarstwo i wykończenie wnętrz

  Meblarstwo i wykończenie wnętrz

 • Grafika przedstawia ikonę trzech kropli wody różnej wielkości, obrazuje produkty marki Pfleiderer odporne na wilgoć

  Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć

 • Niska emisja formaldehydu

 • Zdjęcie przedstawia ikonę z młotkiem i płaskim elementem, symbol właściwości produktów Pfleiderer odpornych na uderzenia

  Odporność na uderzenia

 • Ikona przekreślonej dłoni ze wskazującym palcem, która oznacza właściwości ochronne przed odciskami palców - Pfleiderer

  Anti-fingerprint

 • Ikona obrazuje trzy przekreślone mikroby, przedstawiające właściwości antybakteryjne produktów firmy Pfleiderer

  Antybakteryjna

 • Ikona kieliszka do wina oraz widelca, reprezentująca powierzchnie produktów Pfleiderer, które mogą mieć kontakt z żywnością

  Przeznaczone do kontaktu z żywnością

 • Grafika przedstawia ikonę diamentu umieszczoną nad prostokątem, obrazuje produkty marki Pfleiderer odporne na zadrapania

  Wysoka odporność na zadrapania

 • Łatwa w czyszczeniu

  Obróbka

  • Ze względu na skład materiałowy barwiony laminat jest nieco twardszy i bardziej kruchy od laminatów tradycyjnych z ciemnym rdzeniem z żywicy fenolowej, a w przypadku zmian klimatycznych podlega wyraźnym zmianom wymiarów.
  • Przed rozpoczęciem obróbki i montażu wymagane jest odpowiednie kondycjonowanie. W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
  • "Dostosowanie:
   - Użycie tarczy pilarki z uzębieniem przemiennym ze skosem (WZ/FA), np. tarcza GlossCut firmy Leitz
   - Można również stosować tarcze pilarek z zębami drążonymi lub trapezowymi o ujemnym kącie
   - Optymalne ustawienie wysokości tarczy piły
   - Uniwersalny agregat podcinający- Należy unikać drgań materiału, stosując, na przykład, płaskownik lub listwę dociskową.
   - Należy pracować przy małym posuwie, tak jak w przypadku laminatów standardowych"
  • Cięcie i wiercenie wykonywać na płaskim, stabilnym podkładzie.
  • Należy pamiętać, że ostrość narzędzi oraz ich równomierna, spokojna praca stanowią podstawę uzyskania prawidłowych efektów obróbki.
  • Wywiercone otwory trzeba pogłębić. Otwory przelotowe wykonywać z zachowaniem nadwyżki wymiarowej.
  • Aby zapobiec występowaniu naprężeń w miejscach karbów, a tym samym późniejszych pęknięć, wycięcia i narożniki wewnętrzne zaokrąglić z zachowaniem promienia o minimalnej wartości 8 mm.
  • Aby uniknąć śladów karbowania, wymagane są narzędzia frezarskie o znacznej precyzji bicia promieniowego. W obrębie krawędzi, narożników i punktów przecięć trzeba zredukować prędkość posuwu.
  • W celu zmniejszenia chropowatości powierzchni oraz zwiększenia jej podatności na czyszczenie frezowane krawędzie i powierzchnie należy przeszlifować i w razie potrzeby zastosować pastę polerską.
  • Polerowanie powierzchni bocznych jest możliwe:
   1. szlifowanie na sucho – ziarnistość 120/220/400
   2. szlifowanie na mokro – ziarnistość 600/1000/1500/2000
   3. polerowanie tarczą filcową (ziarnistość 6000) i pastą polerską
  • Należy przestrzegać zaleceń specjalistycznego stowarzyszenia ICDLI dotyczących obróbki laminatów (www.icdli.com).
  • Zalecamy przeprowadzenie we własnym zakresie testów mających na celu ustalenie zgodności z wymaganiami i przydatności materiału do konkretnego zastosowania.

  Maszyny i narzędzia

  • Obróbka za pomocą narzędzi z ostrzami z węglików spiekanych (HW) lub ostrzami diamentowymi (DP) na standardowych maszynach do obróbki drewna.
  • Materiał nieodpowiedni do stosowania wyrzynarek, wytłaczarek lub nożyc udarowych.
  • Do obróbki i przeróbki odpowiednie są narzędzia z węglikiem spiekanym.

  Obróbka krawędzi

  • Obróbka za pomocą narzędzi z ostrzami z węglików spiekanych (HW) lub ostrzami diamentowymi (DP) na standardowych maszynach do obróbki drewna.
  • Materiał nieodpowiedni do stosowania wyrzynarek, wytłaczarek lub nożyc udarowych.
  • Do obróbki i przeróbki odpowiednie są narzędzia z węglikiem spiekanym.

  Technologia wykonania pokrycia

  • Odpowiednie są wszystkie tradycyjne rozłączne i nierozłączne elementy łączące do litego drewna i materiałów drewnopochodnych.

  Zabudowa i montaż

  • Przed rozpoczęciem montażu wymagane jest odpowiednie, kilkudniowe kondycjonowanie wszystkich elementów systemu (np. elementów zabudowy ściennej, konstrukcji nośnej). W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
  • Z płyt zabezpieczonych foliami ochronnymi folie należy usunąć w tym samym czasie z obu stron płyty, aby zapobiec wypaczaniu. Folię ochronną usuwa się przed użyciem produktu – jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dostawy.
  • Materiał nieodpowiedni do zastosowań w warunkach znacznych wahań temperatury i wilgotności powietrza.
  • Zapewnić dobrą wentylację i jednakowe warunki klimatyczne z obu stron zamontowanych płyt. Aby była zapewniona dostateczna cyrkulacja powietrza, pusta przestrzeń powinna mieć szerokość min. 20 mm. W poziomych konstrukcjach nośnych oraz na górnych i dolnych obrzeżach zabudowy ściennej trzeba zastosować przerwy, aby zapewnić możliwość wentylacji pionowej. Unikać bezpośredniego mocowania do podłoża bez zachowania szczeliny powietrznej.
  • Należy zwrócić uwagę na to, że nie można zapobiec wydłużaniu wszystkich zamontowanych elementów płytowych. W przypadku łączenia z innymi materiałami zwrócić uwagę na ewentualne różne współczynniki rozszerzalności.
  • Zapewnić wystarczającą możliwość poruszania się zamontowanych płyt. Na złączach płyt należy wykonać szczeliny i otwory przelotowe z nadwyżką wymiarową.
  • Nowe ściany (murowane, betonowe lub tynkowane) zawierają znaczne ilości wilgoci, dlatego przed rozpoczęciem zabudowy muszą zostać całkowicie osuszone.
  • Podłoże nie może być wilgotne ani niestabilne. Zapewnić minimalną nośność i stateczność dostosowaną do rodzaju użytkowania.
  • Zabezpieczyć konstrukcję nośną przed korozją.
  • Unikać bezpośredniego oddziaływania wysokich temperatur związanych z promieniowaniem świetlnym lub cieplnym albo strumieniem powietrza z urządzeń grzewczych lub klimatyzacji, które skutkuje niewidocznym wysuszaniem powierzchni.
  • Szczególnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obróbki i montażu zwracać uwagę na zgodność kolorystyki i struktur użytych płyt i docięć oraz zachować odpowiedni kierunek obróbki.
  • Zawsze należy zwracać uwagę na prawidłową obróbkę i montaż zgodny z aktualnym stanem techniki.
  • Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcjach technicznych specjalistycznego stowarzyszenia ICDLI dotyczących obróbki i montażu laminatów i laminatów kompaktowych (www.ICDLI.com).

  Składowanie, obróbka i transport

  • Ze względu na skład materiałowy barwiony laminat jest nieco twardszy i bardziej kruchy od laminatów tradycyjnych z ciemnym rdzeniem z żywicy fenolowej, a w przypadku zmian klimatycznych podlega wyraźnym zmianom wymiarów.
  • Składować poziomo, całą powierzchnią na płaskim, czystym podłożu, z krawędziami wyrównanymi w jednej płaszczyźnie, w normalnych warunkach panujących w pomieszczeniu (temperatura 18–25°C, względna wilgotność powietrza 50–65%).
  • Unikać składowania w bezpośrednim otoczeniu bram wjazdowych, np. w strefie załadunku i rozładunku.
  • Chronić przed wpływem wilgotności powietrza i oddziaływaniem wilgoci.
  • Unikać bezpośredniego oddziaływania wysokich temperatur związanych z promieniowaniem świetlnym lub cieplnym albo strumieniem powietrza z urządzeń grzewczych lub klimatyzacji, które skutkuje niewidocznym wysuszaniem powierzchni.
  • Unikać bezpośredniego nasłonecznienia lub promieniowania UV szczególnie w przypadku produktów foliowanych.
  • Paczkę składować w zamkniętym opakowaniu foliowym. Najwyżej położoną płytę przykryć dodatkowo na całej powierzchni płytą ochronną.
  • Wymienione warunki składowania należy zapewnić po każdorazowym pobraniu ze stosu.
  • Nie zaleca się składowania w pozycji pionowej.
  • Należy pamiętać, że nieprawidłowe składowanie, niezależnie od czasu trwania, może spowodować nieodwracalne wypaczenie płyt.
  • Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.
  • Nie dosuwać płyt do siebie ani nie nasuwać jednej na drugą ; podnosić je pojedynczo, ręcznie lub za pomocą przyssawek do podnoszenia.
  • Podczas transportu stosów płyt używać odpowiednio dużych, stabilnych podkładów, np. palet. Płyty w stosie trzeba zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.

  BHP i ochrona zdrowia

  • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.

  Czyszczenie i konserwacja

  • Powierzchnię można czyścić wodą i delikatnymi środkami czyszczącymi. Przy usuwaniu uporczywych zabrudzeń przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji technicznej „Cleaning of HPL surfaces” (www.icdli.org).

Zobacz film